Cestovné doklady

    Každý klient je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas. Každý občan, t.j. i dieťa musí mať vlastný cestovný doklad. Pri cestách v rámci EU je možné cestovať aj na občiansky preukaz (vydaným formou ID karty).

    Každý klient je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť klient vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie CA ALATOUR, alebo usporiadajúca CK  žiadnu zodpovednosť.

    Klient si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená rôzna platnosť cestov-ného pasu, zvyčajne vyjadrená platnosťou pasu v mesiacoch po návrate destinácie. Vo väč-šine krajín sa jedná o platnosť šesť ( 6 ) mesiacov. Bližšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

                                                                                               ( www.minv.sk/?dolezite-informacie ).

    Taktiež cestujúci klienti sú povinní si pred objednaním cesty – dovolenky skontrolo-vať vízové, bezpečnostné a ďaľšie podmienky pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii a s týmito informáciami a skutočnosťami sa stotožniť.

    Potrebné ostatné doklady zabezpečované CA ALATOUR, resp. poriadajúcou CK, ako napr. vouchery, letenky a pod. , dostane zákazník od CA ALATOUR, alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom, alebo môžu byť odovzdané klientovi až priamo na mieste odcho-du / odletu resp. až priamo v destinácii pobytu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytova-com zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa klient na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

    Cestovná agentúra nemôže a nezodpovedá za za platnosť osobných dokladov. Za platnosť svojich cestovných dokladov zodpovedá objednávateľ zájazdu.